KONTAKT Hluk, Akustika Osvětlení Vibrace, mikroklima aj. Projekty-Stavby Provozní řády  

 

OSVĚTLENÍ

 

  • světelně-technické projekty denního a umělého osvětlení

  • světelně-technické projekty proslunění a oslunění

  • návrhy, hodnocení a posuzování osvětlení v souladu s požadavky s ČSN EN 12464-1 - Umělé osvětlení pracovních prostorů

  • měření intenzit osvětlení pracovních prostorů realizované v souladu s ČSN 36 0011-1,3

  • zajišťujeme realizaci osvětlení dle projektu

  • a další

 

  • návrh osvětlení                                                                                                             měření prodejní haly

 

        hodnocení činitele denního osvětlení

 

                                                                    luxmetr