KONTAKT Hluk, Akustika Osvětlení Vibrace, mikroklima aj. Projekty-Stavby Provozní řády  

 

 HLUK

  • měření a hodnocení vibrací v pracovním a komunálním prostředí

  • měření mikroklimatických parametrů

  • měření prašnosti v pracovním prostředí