KONTAKT Hluk, Akustika Osvětlení Vibrace, mikroklima aj. Projekty-Stavby Provozní řády  

 

HYGIENICKÉ ZPRÁVY

 

  • projekční činnost, inženýrská činnost

  • povolování staveb

  • vypracování hygienických zpráv, jako součástí projektových dokumentací v souladu s legislativními požadavky na úseku ochrany veřejného zdraví

  • technická pomoc

  • konzultační činnost

  • a další